ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Απρίλιος 2019

ΔΡΑΣΕΙΣ

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Όλες οι ανακοινώσεις
19.04.2019 Αρ. Πρ. 30295 Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια UPS για τα Data Center του ΥΠ.ΕΣ. ενόψει των επερχόμενων εντός του 2019 εκλογών Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΒΔΝ465ΧΘ7-ΨΔΒ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
19.04.2019 Αρ. Πρ. 30292 Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
19.04.2019 Αρ. Πρ. 30285 222η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 99ΡΓ465ΧΘ7-ΩΙ5 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
19.04.2019 Αρ. Πρ. 30280 221η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ1Θ3465ΧΘ7-ΡΥ7 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
19.04.2019 Αρ. Πρ. 30268 220η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019 Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 68ΘΑ465ΧΘ7-ΘΡΠ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
19.04.2019 Αρ. Πρ. 30254 219η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019, Δ. Ραφήνας-Πικερμίου Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΕΔΓ465ΧΘ7-ΩΚΛ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παλαιότερες Αποφάσεις
19.04.2019 Αρ. Σύντομος οδηγός υποψηφίου περιφερειάρχη και υποψήφιου περιφερειακού συμβούλου Αρχείο
19.04.2019 Αρ. Σύντομος οδηγός περιφερειακών εκλογών- εκλογείς-εκλόγιμοι-κωλύματα & ασυμβίβαστα Αρχείο
17.04.2019 Αρ. Σύντομος οδηγός για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 οδηγός_αναδ_αιρετών
17.04.2019 Αρ. Σύντομος οδηγός υποψηφίου συμβούλου/προέδρου κοινότητας οδηγος_υποψ.
17.04.2019 Αρ. Σύντομος οδηγός υποψηφίου δημάρχου – δημοτικού συμβούλου οδηγος_υποψ
17.04.2019 Αρ. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ_ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 Βάση_δεδ_δήμων
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
19.04.2019 Αρ. Εμφανίσεις υποψηφίων Λήψη αρχείου
04.04.2019 Αρ. 24923 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών. Αρχείο
03.04.2019 Αρ. 24567 Καθορισμός έντυπης αφίσας που επικολλάται στις κάλπες και στα ειδικά διαχωρίσματα (παραβάν) ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Δημοτικών, των Κοινοτικών και Περιφερειακών αρχών της 26ης Μαΐου 2019 Αρχείο
12.04.2019 Αρ. 27651 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων – δαπανών των συνδυασμών και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019. Αρχείο
05.04.2019 Αρ. 25436 Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές Αρχείο
16.04.2019 Αρ. 28549 Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει ΑρχείοΦΕΚ 1327
Παλαιότερες ΠΔ - Αποφάσεις
17.04.2019 Αρ. 28999 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων ενόψει των επερχόμενων εκλογών της 26ης Μαΐου 2019. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 22.04.2019
15.04.2019 Αρ. 27915 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας ενόψει των επερχόμενων Ευρωεκλογών και Δημοτικών – Περιφερειακών Εκλογών ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 17.04.2019
10.04.2019 Αρ. 26701 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λογισμικού και καλωδίων για τις ανάγκες των Data Centers του ΥΠΕΣ εν όψει των επερχόμενων εκλογών του Μαΐου 2019 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 16.04.2019
09.04.2019 Αρ. 26439 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών προμήθειας φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του ΥΠΕΣ και τις ανάγκες των επερχόμενων εκλογών του 2019. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 17.04.2019
09.04.2019 Αρ. 26130 Αίτημα για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION, για τις ανάγκες αρχειοθέτησης του Τμήματος Ειδικού Ληξιαρχείου. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 12.04.2019
04.04.2019 Αρ. 24920 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια συσκευής τηλεδιάσκεψης για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 09.04.2019
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
18.01.2018 Αρ. 1758 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. 1759 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. 1761 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (16ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. 1762 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (17ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. 1763 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (18ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει

Αρχείο Αρχείο με ΑΔΑ

18.01.2018 Αρ. 1764 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (19ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύει Αρχείο
Παλαιότερες Προκηρύξεις
18.04.2019 Αρ. 29998 Επαναπροσδιορισμός της ημερομηνίας λήξης της δυνατότητας υποβολής στοιχείων για το στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων 2020-2023 από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αρχείο
10.04.2019 Αρ. 26951 Λήξη δυνατότητας υποβολής στοιχείων για το στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων 2020-2023 από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αρχείο
03.04.2019 Αρ. 24560 Αποστολή στοιχείων Κύριου Δείκτη Επιδόσεων (KPI) ΑρχείοΕγκ._Παράρτημα ΑΥπόδειγμα-1_ΚΡΙ
02.04.2019 Αρ. 24104 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 102 του ν. 4604/2019 (Α΄50 ) Αρχείο
27.03.2019 Αρ. 22159 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτ/θμιας και δευτ/θμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-3-2019 & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2018 έως 31-12-2018 ΑρχείοKOSTOS-I_ 1-1-19_EWS_ 31-3-19KOSTOS_II_ 1-9-18 _EWS_ 31-12-18
15.03.2019 Αρ. 19217 Στοιχεία για μισθώματα κτιρίων (Ιανουαρίου – Απριλίου 2019) Αρχείο
Παλαιότερες Έγγραφα
2017 Αρ. 773 ΣτΕ 2017_773

Αρχείο

2017 Αρ. 3427 ΣτΕ 2017_3427

Αρχείο

2017 Αρ. 3428 ΣτΕ 2017_3428

Αρχείο

2015 Αρ. 661 ΣτΕ 2015_661

Αρχείο

2015 Αρ. 665 ΣτΕ 2015_665

Αρχείο

2015 Αρ. 671 ΣτΕ 2015_671

Αρχείο

2015 Αρ. 915 ΣτΕ 2015_915

Αρχείο

2015 Αρ. 1012 ΣτΕ 2015_1012

Αρχείο

2015 Αρ. 1457 ΣτΕ 2015_1457

Αρχείο

2015 Αρ. 1464 ΣτΕ 2015_1464

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2